Usually, children start learning music before they go to school, so let's start here. The first impression of meeting the teacher is very important because it is the first time to establish a close relationship with an outsider outside of the family. By learning to establish a good relationship with the teacher, it is easier for many of them to understand and accept what the teacher says when they are studying in the classroom.

First of all, it is important to understand that everyone's learning style and pace is different. Everyone has different strengths and weaknesses, such as understanding quickly but forgetting quickly, learning slowly but memorizing well, or understanding but lacking self-control. Either way, it's important to find your own learning style and for parents to accept and understand it. 

Анхан шатны мэдлэгийг сайн ойлгож сурч чадвал цаашид үүсэх  хүндрэл төдий чинээ бага байх болно. Учир нь хүн гэдэг ойлгоогүй буюу мэдэхгүй зүйлээсээ айж бас дургүй болдог.Сайн ойлгосон зүйлээ гэртээ давтлага хийхэд төдийлэн асуудал үүсэхгүй. Гэсэн ч бага насны хүүхэд өөрөө цаг зохицуулалт болон хариуцлага үүрэх боломжгүй учир эцэг эхийн үүрэг оролцоо хэрэгтэй болдог. Иймээс бидний зүгээс суралцаж эхэлсэн 2-3 сарын хугацаанд хичээл дээр хэн нэгэн хүн хамт сууж хүүхэддээ дэмжлэг өгөхийг хүсдэг .Ингэснээр эцэг эх нар ч хүүхдийнхээ сурах арга барилыг мэдэж авч, ямар хүндрэлүүдийг даван туулж сурч байгааг ойлгон хичээллэх үеийн стресс багасдаг.

5 болон 6 наснаас эхэлж сурсан хүүхэд цаашид үргэлжлүүлэн сурахдаа “сурах ёстой” гэж аль хэдийн хүлээн авсан байдгаас үүдэн удаан хугацаагаар суралцахад хүндрэл бага. Харин 7с дээш насанд эхэлсэн хүүхдүүд бол дуртай бол сурна, дургүй бол сурахгүй байж болно гэсэн сонголтыг мэддэг учир ямар нэг жоохон хүндрэл гарангуут шантрахад илүү амархан байдаг. Энэ үед эцэг эхийн зүгээс дэмжлэг мөн их хэрэгтэй болдог. Хүн бүрт харилцан адилгүйгээр хүндрэлтэй үеүүд гарна. Нэг нэг гараараа сурч байгаад 2 гар зэрэг тоглож эхлэх үед, эсвэл зохиолын хэлбэр хэмжээ томрох үед ч юмуу суралцагчид хэцүү санагдан шантрах үе байдаг. Харин энэ хэцүү үеийг даван туулсанаар дараа нь маш амархан санагдаж эхэлдэг. Анх ямар хэцүү байснаа ч мартсан байдаг. Хожим нь энэ тухай нь хүүхэддээ эргэн сануулж “ Чи чадсан байна” гэж хэлэхэд маш их баярлаж урам зориг авч байгаа нь мэдрэгддэг.

For adults, the biggest difficulty in learning music is time. If you manage your time properly, do your homework, and don't skip classes, you can learn.